لطفا قبل از ثبت نوبت موارد زیر را رعایت نمایید :

1- لطفا فقط در ساعت مشخص شده برای پذیرش به درمانگاه مراجعه نمایید تا از ازدحام مراچعین کاسته شود.

2- لطفا شماره تلفن تماس خود را بصورت صحیح وارد نمایید تا در صورت بروز هرگونه تغییر در درمانگاه به شما اطلاع رسانی شود.

3- انتقال نوبت به دیگران به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.

4- نوبت هایی که فاقد شماره تلفن صحیح باشند و یا مشخصات بیمار بصورت کامل و فارسی وارد نشده باشد حذف خواهند شد.

5- در صورت کنسل شدن درمانگاه به شماره تماس شما پیامک داده خواهد شد.

6- زمان نوبت دهی درمانگاه های صبح به صورت فصلی می باشد. شروع نوبت دهی فصل بهار از 20 اسفند سال قبل ، نوبت دهی فصل تابستان از 20 خرداد ماه،نوبت دهی پاییز از 20 شهریورماه ،و نوبت دهی زمستان از 20 آذرماه می باشد.

7- جهت نوبت دهی درمانگاه پزشکان ستاره دار بیمار باید پرونده داخلی یا پرونده بستری مربوط به همین مرکز را داشته باشد در غیراین صورت باید در روز نوبت درمانگاه، قبل از ویزیت تخصصی یا فوق تخصصی حتما توسط پزشک داخلی ویزیت و معاینه گردد.

8- انتخاب پزشک برای اولین بار به عهده بیمارمی باشد لذا پس از اولین ویزیت در سرویس همان پزشک قرار خواهد گرفت و نوبت های بعدی حتما باید در سرویس همان پزشک باشد در غیر این صورت نوبت آنها باطل خواهد شد.

9- این بیمارستان مرکز آموزشی و درمانی می باشد لذا ممکن است به هنگام مراجعه بیمار توسط پزشک دیگری معاینه گردد.